TỔNG QUAN

Chương trình Bình chọn danh hiệu “Chìa khóa vàng” cho sản phẩm, dịch vụ An toàn thông tin chất lượng cao, doanh nghiệp an toàn thông tin tiêu biểu là hoạt động thường niên (từ năm 2015) được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) triển khai trong chuỗi hoạt động Ngày An toàn thông tin Việt Nam, được sự nhất trí của Bộ Thông tin và Truyền thông và sự phối hợp của Cục an toàn thông tin (Bộ TT&TT).

Nối tiếp thành công của những năm trước, Chương trình Bình chọn năm 2024 sẽ trao danh hiệu "Chìa khóa vàng" cho nhóm 04 hạng mục bình chọn sản phẩm, giải pháp và dịch vụ ATTT, 04 hạng mục bình chọn Top 5 doanh nghiệp Việt Nam dành cho các doanh nghiệp ATTT Việt Nam xuất sắc, tiêu biểu cho từng lĩnh vực và hạng mục về các cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực ATTT.

Danh hiệu "Chìa khóa vàng" được coi là chứng chỉ chuyên nghành tin cậy, khẳng định và tôn vinh chất lượng. tính ưu việt, tính hiệu quả của sản phẩm, dịch vụ ATTT nội địa và doanh nghiệp ATTT Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc (Xem thêm)

KẾT QUẢ BÌNH CHỌN CÁC NĂM TRƯỚC