TỔNG QUAN

Chương trình Bình chọn danh hiệu “Chìa khóa vàng” cho sản phẩm, dịch vụ An toàn thông tin chất lượng cao, doanh nghiệp an toàn thông tin tiêu biểu là hoạt động thường niên (từ năm 2015) được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) triển khai trong chuỗi hoạt động Ngày An toàn thông tin Việt Nam, được sự nhất trí của Bộ Thông tin và Truyền thông và sự phối hợp của Cục an toàn thông tin (Bộ TT&TT).

Nối tiếp thành công của những năm trước, Chương trình Bình chọn năm 2024 sẽ trao danh hiệu "Chìa khóa vàng" cho nhóm 04 hạng mục bình chọn sản phẩm, giải pháp và dịch vụ ATTT, 04 hạng mục bình chọn Top 5 doanh nghiệp Việt Nam dành cho các doanh nghiệp ATTT Việt Nam xuất sắc, tiêu biểu cho từng lĩnh vực và hạng mục về các cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực ATTT.

Danh hiệu "Chìa khóa vàng" được coi là chứng chỉ chuyên nghành tin cậy, khẳng định và tôn vinh chất lượng. tính ưu việt, tính hiệu quả của sản phẩm, dịch vụ ATTT nội địa và doanh nghiệp ATTT Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc (Xem thêm)

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian tổ chức chương trình bình chọn năm 2022 như sau:

 • Thành lập Hội đồng bình chọn và ban hành quy chế: Tháng 5/2022
 • Tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Từ 1/7 - 8/8/2022
 • Hội đồng bình chọn thẩm định, đánh giá: Tháng 8 - 29/10/2022
 • Lễ công bố và trao danh hiệu: Tháng 12/2022

HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN

Danh sách Hội đồng bình chọn Chìa khóa vàng 2022:

 1. Ông Nguyễn Thành Hưng - Chủ tịch VNISA - Chủ tịch Hội đồng
 2. Ông Vũ Quốc Khánh - Phó Chủ tịch VNISA - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng
 3. Ông Đặng Vũ Sơn - Phó Chủ tịch VNISA - Phó Chủ tịch
 4. Ông Khổng Huy Hùng - Giám đốc VNCS - Ủy viên thường trực
 5. Ông Lê Quang Hà - Giám đốc Sản phẩm công ty An ninh mạng Viettel - Ủy viên thường trực
 6. Ông Trần Duy Lai - Phó Viện trưởng Viện CNATTT, VNISA - Ủy viên, Thư ký Hội đồng
 7. Ông Đỗ Công Anh - Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT - Ủy viên
 8. Ông Ngô Tuấn Anh - Phó Chủ tịch phụ trách An ninh mạng
  Công ty Cổ phần BKAV - Ủy viên
 9. Ông Trần Ngọc Anh - Ủy viên BCH Chi hội VNISA phía Nam - Ủy viên
 10. Ông Trần Quang Anh - Phó Giám đốc - Học viện Bưu chính Viễn thông - Ủy viên
 11. Ông Vũ Lâm Bằng - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát
  triển sản phẩm CMC Cyber Security - Ủy viên
 12. Ông Lê Hoàng Đương - Giám Đốc Trung Tâm An Ninh Mạng, công ty TNHH hệ Thống Thông Tin FPT- Ủy viên
 13. Ông Phạm Văn Hậu - Ủy viên BCH Chi hội VNISA phía Nam - Ủy viên
 14. Ông Hồ Văn Hương - Cục trưởng Cục quản lý MMDS và kiểm
  định SPMM, Ban Cơ yếu Chính phủ - Ủy viên
 15. Ông Võ Văn Khang - Phó Chủ tịch Chi hội VNISA phía Nam - Ủy viên
 16. Ông Lê Minh Mạnh - Phó Cục trưởng A05, Bộ Công an - Ủy viên
 17. Ông Nguyễn Thiện Nghĩa - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia - Ủy viên
 18. Ông Triệu Việt Phương - Phó viện trưởng Viện tiêu chuẩn chất lượng VN - Ủy viên
 19. Ông Nguyễn Ngọc Quân - Giám đốc trung tâm ATTT công ty VNPT-IT - Ủy viên
 20. Ông Hồ Viết Thắng - Trưởng phòng Pháp chế và Kiểm tra Cục ATTT - Ủy viên
 21. Ông Tạ Hải Tùng - Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin
  và truyền thông, Đại học BKHN - Ủy viên
 22. Ông Phạm Việt Trung - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 - Ủy viên

QUY CHẾ BÌNH CHỌN

Quy chế bình chọn gồm 6 chương, 17 điều, quy định về mục đích, nguyên tắc, tiêu chí và cách thức bình chọn (Xem Quy chế bình chọn Tại đây)

Về các hạng mục bình chọn 2022:

A. Cho sản phẩm, dịch vụ:

 • Sản phẩm ATTT chất lượng cao xuất sắc
 • Sản phẩm ATTT triển vọng xuất sắc
 • Các giải pháp CNTT an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số
 • Dịch vụ ATTT tiêu biểu

B. Cho doanh nghiệp:

 • Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về kiểm tra và đánh giá ATTT mạng
 • Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về giám sát và ứng cứu sự cố ATTT mạng
 • Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về mật mã, xác thực và chữ ký số
 • Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về chống mã độc và chống tấn công mạng

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

1. Mỗi sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiệp đăng ký tham gia các hạng mục bình chọn cần gửi 02 bộ hồ sơ đã đóng quyển, có xác nhận của Lãnh đạo doanh nghiệp về:

 Văn phòng Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam
 Tầng 2, số 155 - An Trạch - Đống Đa - Hà Nội.

và gửi 01 bản điện tử của Hồ sơ đăng ký theo Email: binhchon@vnisa.org.vn

2. Tải Hướng dẫn và Mẫu hồ sơ tại đây 

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 01/7/2022 đến 08/8/2022.

KẾT QUẢ BÌNH CHỌN CÁC NĂM TRƯỚC